אנרגיה

אנרגיה בתוך מאה הימים הראשונים ניישם את רפורמת האנרגיה ונתחיל בקמפיין להסבת כל מכשירי המכוניות והבתים לגז טבעי ונחייב את כל המכוניות החדשות שנמכרו בגז טבעי. הממשלה תסבסד את כל ההמרות הללו. צינור גז חוצה יבשתי נתחיל עם מדינות שותפות לבנות צינור דרך אפריקה כדי להמריץ את אפריקה כמו גם למדינות המשתתפות באירופה ובאסיה. ישראל […]