Skip to content
Close

אגודות סודיות

אגודות סודיות

אגודות סודיות
זה כבר לא סוד, שאגודות סודיות הן בטן השליטה במגזרים הממשלתיים, הפיננסיים והתרבותיים של החברה. “למעלה” קורא לכל האגודות החשאיות הפועלות בישראל להימנע מלהפריע לתנועה זו ולקדם אותה למען האינטרס האישי שלכם. כשנצליח ביישום עולם גיאו-פוליטי ופיננסי חדש עם ישראל במרכז, זה יהפוך את האגודות החשאיות הפועלות בישראל להרבה יותר חזקות ועשירות. יתר על כן, לא ניתן לעצור את התנועה הזו, ואלו המשתמשים בטקטיקות לא חוקיות ובלתי הוגנות, כמו מערכות התאגידים והממשל, יעמדו בפני תגמול על ניסיון לעכב באופן בלתי הוגן את התקווה לישראל, לחירות ולאנושות. אנו קוראים פנימה: 1) לאט ללכת ולעשות קונספירציות לא יעילות כדי להפריע לעבודתנו בכל דרך שהיא. 2) השתמש בכל הסמכויות של התקשורת, התאגידים והממשל כדי לקדם את העלייה המהירה שלנו לשלטון. 3) לתעד כל בגידה כלפי “מעלה” מבפנים, לחיפוי, מניעה וגמול.