סביבתית

עקרונות ממלכת דוד על איכות הסביבה הם של ניהול, כבוד, כבוד ושיפור. זה לא מספיק כדי להגן על המורשת הגדולה ביותר שלך בזמן שאתה רואה אותה מתרוקנת, אלא ניהול טוב כדי להרחיב ולהפריח אותה. שיפור סביבתי התוכנית הסביבתית של ממלכת דוד אינה תוכנית של הגנה בלבד, אלא שיפור יזום. לשים קץ לכל סבל של בעלי […]