Skip to content
Close

התחבר אלינו

נשמח לשמוע מהם

צור קשר

אזרחות

בקש להיות מוכר כנושא של ממלכת דוד העולמית והנצחית.

הכרה

משפחות מלכותיות, ראשי שבטים ומנהיגים ילידים עשויים לבקש הכרה וברית.

אצולה

בקשה להכרה כאציל האימפריה הגדולה ביותר. הכרה בתור: לורד, אביר, ברון/ברונית, רוזן

לגיון ציון

לבש את שריון האל ותעמוד בהגנה על האינטרסים של אימפריית דוד העולמית

Message us

Contact Form Demo (#6)

צור קשר

Dear Majesty

צור קשר